O blogu

banner image
banner image

Šta je hispanizam?


Bandera de España
        Termin hispanizam (hispanismo) potiče od latinske reči Hispania, što je bio naziv za rimsku provinciju na teritoriji današnje Španije. Ovaj termin može se upotrebljavati u nekoliko različitih značenja. Ukoliko mu je sinonim hispanske studije, odnosi se na studije književnosti i kulture zemalja španskog govornog područja. Može predstavljati i pozajmljenice iz španskog jezika koje nalazimo u drugim jezicima, kao i način govora karakterističan za španski jezik. Od istog korena izveden je i termin panhispanizam, politički pravac koji zagovara ponovno ujedinjenje Iberoamerike (zemalja u Americi koje su bile kolonije Španije ili Portugalije), kao i hispanidad, a odnosi se na etničko-kulturno okruženje u kom se govori španski jezik.
Šta je hispanizam? Šta je hispanizam? Reviewed by Unknown on 12:49 PM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.