O blogu

banner image
banner image

Uvod u latinoameričku civilizaciju


Autor: Silvia Izquierdo-Todorović

Izdavač: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Beograd, 2005

Ovaj udžbenik nije knjiga istorije civilizacije Latinske Amerike, već je njen cilj da približi studentima i široj čitalačkoj publici jednu tako prostranu, raznovrsnu i geografski udaljenu oblast. Knjiga je podeljena u nekoliko delova, a svaka strana je podeljena na pola tako da je sa jedne strane tekst na srpskom, a sa druge na španskom jeziku, što je čini veoma korisnom literaturom za one koji uče jezik. U njoj ćete saznati više o geografiji, stanovništvu, jezicima i religiji ovog dela sveta, sa posebnim osvrtom na Maje, Asteke i Inke, kolonijalni period i borbe za nezavisnost, uz veliki broj ilustracija.
Uvod u latinoameričku civilizaciju Uvod u latinoameričku civilizaciju Reviewed by Unknown on 11:42 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.