O blogu

banner image
banner image

Upotreba velikih slova u španskom jeziku

 Velika slova u španskom upotrebljavamo:
- na početku rečenice (Yo estoy bien.);
- za lična imena, kao i imena geografskih pojmova i  institucija, pri čemu se svaka reč u nazivu piše velikim slovom (Pedro, España, Universidad Autónoma de Madrid);
- za akronime (ONG), imena časopisa i skupova (La Nación, V Congreso de Medicina);
- za praznike i istorijske događaje (Año Nuevo, Primera Guerra Mundial).
 Velika slova se neće koristiti za pripadnike nacija i jezike (mexicano, español), dane u nedelji i mesece (jueves, julio), religije i doktrine (comunismo, islamismo).
Kada su u pitanju umetnička dela, samo prvo slovo u nazivu biće veliko (Cien años de soledad).

Za više informacija posetite wikipedia.org
Upotreba velikih slova u španskom jeziku Upotreba velikih slova u španskom jeziku Reviewed by Unknown on 1:26 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.